Vienības birzij pie Staburaga – 80

Ar biedrības „Daugavas Savienība” un Jaunjelgavas novada domes atbalstu tika realizēts projekts „ Kultūrvēsturisks pasākums „Vienības birzij pie Staburaga – 80”. Šī projekta ietvaros tika tipogrāfiski iespiestas grāmatzīmes (kurās atspoguļoti 7 svarīgākie notikumi saistībā ar Vienības birzi pie Staburaga – sākot ar 1935. gada maiju, kad pie Staburaga tika iedēstīta 15. Maija vienības birzs; Birzes vidū tika iedēstīts ozols tautas vadonim – Kārlim Ulmanim). Grāmatzīmes tipogrāfiski iespieda SIA „Erante” (sk. pielikumā SIA „Erante” maketētās un tipogrāfiski iespiestās grāmatzīmes). Projekta ietvaros šī gada 30. maijā Staburaga saieta namā viesojās Latvijas Nacionālā vēstures muzeja (LNVM) darbinieces – Astrīda Burbicka (Muzejpedagoģijas un izstāžu departamenta vadītāja) un Irina Zeibārte ( LNVM direktora vietniece zinātniskā darbā), lai interesentiem prezentētu lekciju par Vadoni/Kārli Ulmani, kuram par godu 20.gs. 30-jos gados visā Latvijā tika stādītas Vienības birzis. LNVM darbinieču izveidotā prezentācija atspoguļoja pretrunīgi vērtētā Latvijas pirmās brīvvalsts laika prezidenta dzīvi; prezentācijā bija iekļautas arī daudzas fotogrāfijas no LNVM arhīviem/krājumiem. 1995. gadā Staburagā viesojās Valsts Prezidents Guntis Ulmanis, tika atjaunota Vienības birzs un G. Ulmanis šeit iedēstīja savu ozoliņu. Vienības birzs pie Staburaga, kurai šogad paliek 80 gadi, mums ir kļuvusi par savdabīgu vietu, kur nu jau vienkopus kuplo arī pārējo Valsts Prezidentu - V. Vīķes- Freibergas, V. Zatlera, A. Bērziņa stādītie ozoliņi. Tādēļ Staburaga saieta namā tika uzstādīta LNVM ceļojošā izstāde „Valsts prezidenta institūcija Latvijā” kā savdabīgs atskats uz mūsu valsts pirmo amatpersonu dzīves gājumu un devumu. LNVM ceļojošā izstāde „ Valsts prezidenta institūcija Latvijā” šeit - Staburaga saieta namā - bija skatāma 15 dienas.

Jaunjelgavas novada pašvaldība
Anita Dāldere