Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana

Vasargelišku skatu tornis atrodas Naujenes pagastā, dabas parka “Daugavas loki” teritorijā, tas tika atklāts starptautiskās konferences «Kultūrvides veidošanas problēmas Daugavas ielejā» laikā 1991. gada 3. oktobrī. Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstītā projekta "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta" ietvaros skatu tornis tika renovēts, un 2015. gadā tika atklāts jaunuzceltais Vasargelišķu skatu tornis. Skatu torņa apsaimniekotājs ir Dabas aizsardzības pārvalde, savukārt teritoriju ap to apsaimnieko Naujenes pagasta pārvalde. Projekta “Vasargelišķu skatu torņa teritorijas labiekārtošana” ietvaros ir labiekārtota Vasargelišķu skatu torņa teritorija, nodrošinot tajā koka tualetes, soliņu, āra koka galdu, atkritumu kastu uzstādīšanu. Šie uzlabojumi sekmējuši kopējo tūrisma objekta pieejamību, labiekārtojumu, tādējādi nodrošinot apstākļus kvalitatīvai atpūtai sakoptā vidē.

Juta Valaine
Naujenes pagasta pārvaldes Projektu koordinatore

Attēlu galerija