Vai pazīsti Daugavu?

Lai Sekmētu Daugavas ielejas reģiona attīstību, projekta ietvaros tika sagatavota un publicēta publikācija par Daugavas ielejas bioloģisko daudzveidību. Žurnālā Vides Vēstis tika publicēts raksts ar nosaukumu „Vai pazīsti Daugavu” uz 6 lpp. http://www.videsvestis.lv/view.asp?ID=162&what=26