Uzstādītas norādes velomaršrutā “Daugavas loki”

Projekta mērķis: Labiekārtot vispopulārāko velomaršrutu Latgalē – „Daugavas loki” posmā Krāslava- Vecračina un motivēt jauniešus vairāk pievērsties aktīvajai atpūtai, tādā veidā mudināt arī iepazīt sava novada dabas vērtības, tika sasniegts pilnā apmērā.Projekts tika realizēts pēc paredzētās shēmas, ar visām aktivitātēm, nedaudz tās mainot un papildinot. Tika izgatavotas un uzstādītas koka velo norādes, info stends, organizētas laivotāju un veļukotāju komandas, bet papildus tika organizēta komanda tiem, kuri vēlas iet kājām. Mainījās tas, ka bija komanda arī kājāmgājējiem, dārgākas balvas un pusdienas visiem dalībniekiem. Projekta rezultātā:

  • Tika izgatavotas un uzstādītas 37 koka velo norādes, 1 informācijas koka stends. Pirms velo norāžu uzstādīšanas, maršruts tika labiekārtots, atbrīvojot to no nogāztajiem kokiem.
  • Informācija par pasākumu tika ievietota sociālajos tīklos, interneta vietnēs, lai varētu pietikties visi, kuri vēlas. Uzaicinātajiem skolēniem pasākums bez maksas, pārējiem, kuri vēlas-par maksu.
  • Sazinoties ar skolu skolotājiem, tika noteikts piemērotākais datums, jo mācību gada beigās ir ieskaites un kontroldarbi. Skolām tika izsūtīta programma, ar noteikumiem, kur tikšanās vieta, kas jāņem līdzi, par vecuma ierobežojumu, vecāku atļaujām, utml.
  • Noslēguma pasākumā (23.maijā) visām trim komandām tika nodrošināta instruktāža un pavadoņi, pirms tam bija vienošanās ar divu Krāslavas skolu medmāsām, lai vajadzības gadījumā būtu nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība (ātrās palīdzības ekipāžas ir tikai Daugavpilī, tāpēc vispirms vienojāmies ar skolu medmāsām) Pirms starta visi dalībnieki tikās Krāslavā, Zvejnieku ielā, bija iepazīšanās savā starpā, kā arī īss stāsts par Krāslavu, par dabas parku “Daugavas loki” un noslēgumā pie pusdienām atsvaidzinājām atmiņu, skolēniem uzdodot jautājumus par to, kas no rīta tika stāstīts.

Atsauksmes par pasākumu bija pozitīvas gan no skolēniem, gan skolotājiem un vecākiem.

Informāciju sagatavoja:
Inta Lipšāne,
Biedrības “Kruoslovys amatnīku broliste”
valdes priekšsēdētāja