Uzstādīts viedais soliņš Ķekavas parkā

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavots un uzstādīts viedais soliņš pie Ķekavas parka un Ķekavas upītes. Parku pastaigām aktīvi izmanto jaunieši, māmiņas ar bērniem, seniori. Ierīkojot viedo soliņu, ir radīta iespēja Ķekavas parka apmeklētājiem atpūstiet, izmantot bezvadu interneta nodrošinājumu, kā arī uzlādēt pastaigā līdzi paņemto viedierīci – mobilo telefonu vai planšeti. Projekta rezultātus izmantos aptuveni 10000 Ķekavas ciema iedzīvotāji, skolēni, seniori, parka apmeklētāji. Ķekavas novada labiekārtošanas darbi tiek īstenoti pēc iepriekš izstrādāta, vienota labiekārtošana plāna, kas palīdz veiksmīgāk plānot iecerētos darbus, piesaistīt dažādu fondu finansējumu, kā arī izmantot vienotu Ķekavas novada vizuālo identitāti, veidojot novadu pievilcīgāku un vienotā stilā labiekārtotu, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērti sasniedzamu un patīkamu vidi visā novada teritorijā. Soliņa turpmākās uzturēšanas darbi ir iekļauti attiecīgi turpmāko gadu Ķekavas novada pašvaldības budžetā.

Attēlu galerija