Uzstādītas norādes zīmes uz dižozoliem dabas parkā “Daugavas ieleja"

Šoruden Aizkraukles pagastā, dabas parka “Daugavas ieleja” teritorijā, tika uzstādītas norāžu zīmes uz dižozoliem. Dabas parka teritorija sakrīt ar senās Aizkraukles muižas atrašanās vietu, kuras ēkas fiziski dabā nav saglabājušās, taču teritorijā atrodas četri dižozoli. 2021. gada nogalē šos ozolus apsekoja un datēja Dabas aizsardzības pārvaldes speciālisti, piestiprinot katram aizsargājamā koku statusa informatīvo zīmi “Ozollapu”. Ozols, kura apkārtmērs 1,3 metru augstumā no zemes pārsniedz 4 metrus, uzskatāms par valsts nozīmes dižkoku, līdz ar to ir īpaši aizsargājams. Ikvienam ir iespēja dabā atrast un aplūkot šos četrus dižozolus, kuriem doti arī simboliski nosaukumi - “Mīlestības ozols” (apkārtmērs 4.42 metri; GPS: 572391, 274264), “Senču ozols” (apkārtmērs 4.92 metri; GPS: 571934, 274855), “Spēka ozols” (apkārtmērs 4.42 metri; GPS: 571341, 275134) un “Pateicības ozols” (apkārtmērs 5.78 metri; GPS: 571710, 275288). Saistībā ar šiem dižozoliem radās ideja par jaunu tūrisma piedāvājumu dabas parkā – tūrisma takas maršrutu, kurā katrs no šiem ozoliem vēstītu dažādus Aizkraukles muižas laiku stāstus un leģendas. Lai šos dižozolus ikviens interesents dabā varētu atrast vieglāk, tika izgatavotas divas vienpusējas un divas abpusējas norāžu zīmes, kas izvietotas trīs vietās dabas parka teritorijā. Norāžu zīmes tapušas projekta “Par norāžu zīmju uz dižozoliem izgatavošanu un uzstādīšanu dabas parkā “Daugavas ieleja””. ietvaros, kuru finansiāli atbalstīja biedrība “Daugavas Savienība”. Projekta rezultātā veicināta vides objektu pieejamība un popularizēšana sabiedrībā, aicinot doties pārgājienos un pastaigās dabas parka teritorijā arī ārpus sezonas. Tāpat tiek vērsta uzmanību uz dabas vērtību saglabāšanu un cienīšanu, kā arī tiek veicināta interese iedzīvotājos par Aizkraukles muižas pastāvēšanas laiku. Projekta kopējās izmaksas ir 819,17 eiro, tajā skaitā biedrības “Daugavas Savienība” finansējums – 697 eiro, pašvaldības līdzfinansējums – 122,17 eiro.

Linda Lielauza
Tūrisma organizatore Aizkrauklē

Attēlu galerija