Strūves ģeodēziskā loka punkts “Bristene"

Seces pagasta centrā – uzstādīts āra informatīvs stends:• Vienā pusē stendam informācija par zemes uzmērīšanas kampaņu un Strūves ģeodēziskā loka punktu “Bristene” ;• otrā pusē informācija par Jaunjelgavas novadu un Seces pagastu.

Stenda atklāšana notika ar Latvijas Ģeotelpiskās aģentūras pārstāvju piedalīšanos un Seces pagasta skolēnu piedalīšanos

Attēlu galerija