“Senā Daugava” Aizkraukles krastmalā

2021. gada septembrī, krāšņajā “zelta rudens” laikā, Aizkraukles pilsētas Stadiona ielā (lejpus kultūras namam), tika uzstādīts jauns vides objekts – stends ar vēsturiskiem Daugavas piekrastes ainavas fotoattēliem Aizkraukles pusē, pirms Pļaviņu HES ūdenskrātuves uzpludināšanas, tādējādi pilnveidojot un labiekārtojot krastmalas promenādi. Stenda “Senā Daugava” projekts realizēts ar biedrības “Daugavas Savienība” un Aizkraukles novada pašvaldības atbalstu. Vietējiem iedzīvotājiem un Aizkraukles viesiem stends būs ne vien informatīvs, bet vienlaikus arī izzinošs materiāls, lai salīdzinātu ainavu “pirms” un “pēc”, apvienojumā ar reālu līdzdarbošanos – grozot katru kolonnu (fotogrāfiju fragmentus) var salikt vienotu attēlu, līdzīgi kā liekot puzli. Tūrisma vides objekts – stends atbilst izstrādātajai Aizkraukles novada Daugavas ūdenskrātuves ainavu koncepta idejai un vienlaikus būs arī lielisks papildinājums Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020. gadam “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanai” projektam (viena no projekta sadaļām ir interaktīvā stenda izvietošana Aizkraukles novada kultūras namā, kurā tūristam saprotami uzskaitītas ģeoloģiskās un ģeomorfoloģiskās vērtības Aizkraukles novadā), tādējādi, palielinot iespēju vēl brīvākai tūrisma informācijas piekļuvei.

Aizkraukles novada tūrisma speciāliste Līga Ciematniece

Attēlu galerija