Saliec Daugavu

Tapusi jauna unikāla spēle/puzle “Saliec Daugavu”, kuru varēs izmantot dažādos pasākumos, reklamējot un prezentējot Daugavu kā mūsu likteņupi un svarīgu Latvijas ģeogrāfijas sastāvdaļu. Spēles izmērs ir 2,64 x 0,5 m. Tā ir krāsaina. Spēle paredzēta visplašākajam spēlētāju lokam, Vecums neierobežots. To var spēlēt ģimene, darugi vai viens pats. Spēle pirmoreiz tika prezentēta 2017.gada Kokneses novada svētkos, kas notika 1-2.jūlijā. Aktivitātes notika Kokneses parkā, biedrības “Baltaine” Radošās mājas teltī, kur apmeklētājiem tika dota iespēja salikt Daugavu no atsevišķiem puzles gabaliņiem. Kokneses novada svētkos šo spēli apskatīja un izmēģināja vairāk kā 150 cilvēki. Šis spēles iepazīšanas darbs turpinās arī radošajās darbnīcās biedrības “Baltaine” rīkotajās aktivitātēs Radošajā mājā, piedāvājot izmēģināt salikt Daugavu no puzles gabaliņiem. Esam novērojuši, ka tas paveicams apmēram 15-20 minūtēs, ja izmanto tikai savas ģeogrāfijas zināšanas. To var paveikt arī ātrāk, jo puzles gabaliņu otrā pusē ir skaitļi, kas palīdz salikt Daugavu pareizajā secībā. Ar spēli iepazinušies gan koknesieši, gan ciemiņi no tuvākām un tālākām vietām. Tagad mums ir vēl lielākas iespējas, kā līdz šim – piesaistīt tūristus un iepazīstināt viņus ar mūsu pusi – Koknesi, pie Daugavas. Tā kā galvenais produkts, kuru esam iegādājušies, ir puzle “Saliec Daugavu”, nolēmām, ka par to, ka saliek puzli, katram dalībniekam ir iespēja uztaisīt sev ādas aproci ar latvisko zīmi vai Kokneses uzrakstu. Koknese – jo esam pie Daugavas! Tāpēc par atlikušo naudu iegādājāmies termiskās marķēšanas zīmogus un sildierīces regulatoru. Izvēlējāmies zīmogiem latvju rakstu zīmes – Laimes slotiņu un līkloci, kas simbolizē mūsu tautas izvēlēto ceļu un likteni nākotnei. Tieši līklocis simboliski attēlo gan upi, ūdeņus, gan ceļu. Šo iespēju – darboties ar termiskās marķēšanas zīmogiem, piedāvājam darbnīcās, kas notiek pie mums, biedrības “Baltaine” Radošajā mājā. Biedrība spēli/puzli “Saliec Daugavu” izmantos arī citu svētku kuplināšanai: Tūrisma sezonas atvēršanas svētkos, gadskārtas svētkos (Meteņos, Lieldienās, Jāņos, Annas dienā, Miķeļos, Mārtiņos, Ziemassvētkos). To varēs izmantot un iepazīt ekskursanti, kas iegriežas biedrības “Baltaine” Radošajā mājā, Melioratoru ielā 1A, Koknesē. Iecerēts turpināt izzināt mūsu likteņupes Daugavas rakstus un veidot jaunas, izzinošas spēles. Par pasākumiem un spēles/puzles izmantošanu vairāk sociālajos tīklos: https://www.draugiem.lv/gallery/?pid=438597413 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1510486968973524&set=pcb.1510487528973468&type=3&theater Projekts tika realizēts ar starptautiskas organizācijas “Globālās ūdenspartnerattiecības Centrālajā un Austrumeiropā” finansiālu atbalstu. 

Inguna Žogota,

biedrības “Baltaine” priekšsēdētāja

 

projekta-logo.jpg

Attēlu galerija