Saglabāts "Kalnaziedu" svētozols

Projektā paredzētos restaurācijas darbus veica Agris Karelis. A. Karelis ilgus gadus strādājis par galdnieku arodapmācības meistaru Aizkraukles profesionālajā vidusskolā. Restaurācijas darbi un stumbra uzstādīšana ir veikti kvalitatīvi, ir veikta fotofiksācija , kurā redzama darba gaita. Sākotnēji tika veikta atlikušā stumbra attīrīšana no bojātās koksnes. Pēc tam stumbra pamatne un virsējā kārta tika piesūcināta ar bezkrāsainu pretpuves un pretaizdegšanās līdzekli – antiseptiķi. Pēc stumbra sagatavošanas tika sagatavota vieta stumbra uzstādīšanai – izrakta pamatu bedre, veikta pamatu betonēšana, iestrādājot metāla enkurus stumbra stiprināšanai. Ar Aizkraukles novada domes atbalstu tika organizēti un apmaksāti transporta pakalpojumi stumbra aizvešanai uz eksponēšanas vietu un pacēlājs darbam pie uzstādīšanas. Pēc stumbra uzstādīšanas tika izveidots dekoratīvs mūrējums apkārt pamatnei. Tas aizsedz konstruktīvos elementus un pamatni kā arī kalpo kā papildus balsts. Dekoratīvā apdare veikta izmantojot laukakmeņus. Uzstādītajam stumbram tika uzlikts meistara izgatavots jumtiņš, kura segumam izmantotas koka skaidas. Jumtiņš aizsargās stumbru no atmosfēras iedarbības.Pēc uzstādīšanas darbu veikšanas stumbrs vēlreiz tika apstrādāts ar antiseptiķi. Kā noslēdzošais konservācijas materiāls tika lietota lineļla. Muzeja darbiniekiem ir patiess gandarījums par to, ka izdevās saglabāt un uzstādīt senā svētozola atlikušo daļu, kas pēc dedzināšanas un demontāžas bija visai bēdīgā stāvoklī. Uzstādīts muzeja brīvdabas teritorijā, tas kļuvis par Kalnaziedu kultūrvēsturiskā kompleksa daļu un lieliski iederas ainavā kā kultūrvēsturisks objekts. Jātzīmē, ka Kalnaziedu svētozols kopā ar Kalnaziedu pilskalnu ir Valsts aizsargājams kultūrvēsturisks piemineklis ar kārtas Nr. 107 un, pateicoties biedrības “Daugavas savienība” sniegtajam atbalstam, ir izdevies to saglabāt un eksponēt kā lielisku ainavas objektu. Aizkraukles novada svētku laikā, tika atklāts jaunajā vietā uzstādītais Kalnaziedu svētozols un starptautiskā folkloras festivāla “Baltica” dalībnieki sniedza koncertu “Spēka dziesmas svētozolam”, vēlot tam vēl ilgi pulcēt ap sevi muzeja apmeklētājus.

Muzeja direktore Dzintra Cepure

Attēlu galerija