Šūpoles Daugavas krastā

Projekts realizēts prasmīgi un veiksmīgi, ar Biedrības “Daugavas Savienība” atbalstu, Biedrības “Baltaine” finansējumu un ar SIA “Lāčuki” praktisko izpildījumu. Turpmāk Koknesē būs lielas koka šūpoles, kurās koknesieši aicināti šūpoties ne tikai Lieldienās, bet arī citās reizēs. Šīs jaunās koka šūpoles piesaista arī Kokneses viesu uzmanību, pie tam ne tikai bērnu, bet arī pieaugušo. Lai arī bija iecerēts, ka šūpoles pirmoreiz tiks iesvētītas Pavasara Saulgriežos, notika nedaudz citādāk – šūpoles tika uzstādītas Vasaras Saulgriežos un pirmoreiz tajās šūpojāmies 2018.gada 23.jūnijā. Bija organizēts īpašs pasākums, par godu Kokneses sadarbības partneriem no Vitingenas (Vācija), kurā kā jau Jāņos, izrādījām savas tautas tradīcijas – pinām vainagus, gājām rotaļās, dancojām, gatavojām lāpas, taisījām sieru uz ugunskura, cepām pīragus... un šūpojāmies, paskaidrojot, ka šī tradīcija ir Lieldienu ieraža. Šajā pasākumā piedalījās 60 cilvēku. Šūpošanās tagad iespējama katrā reizē, kad biedrības “Baltaine” rīkotajās aktivitātēs Radošajā mājā, ierodas viesi. Bet tā kā šūpoles ir pieejamas jebkurā laikā, tad esam novērojuši, ka par tām priecājas arī nejauši apmeklētāji. Ar šūpolēm iepazinušies gan koknesieši, gan ciemiņi no tuvākām un tālākām vietām, un tā tas turpināsies arī turpmāk. Biedrība “Baltaine” iespēju šūpoties mūsu šūpolēs piedāvās arī dažādos Koknesē notiekošajos pasākumos: Tūrisma sezonas atvēršanas svētkos, gadskārtas svētkos, no kuriem, protams, galvenie ir Lieldienas. Šūpoles varēs izmantot un iepazīt arī ekskursanti, kuri iegriežas biedrības “Baltaine” Radošajā mājā, Melioratoru ielā 1A, Koknesē. Nākamais lielais pasākums jaunajās šūpolēs notiks Lieldienās jau nākamgad. Tad arī aicināsim koknesiešus tajās šūpoties, apdziedāsim, izrotāsim šūpoles un varēsim kopt šo ļoti īpašo un latvisko tradīciju – Liedienās šūpoties! Reti kura tauta to vēl atcerās, bet Latvijā šī tradīcija ir dzīva un to nedrīkst aizmirst!!! Brauciet Lieldienās šūpoties uz Koknesi! Gaidīsim!

Biedrības "Baltaine" priekšēdētāja Inguna Žogota

Attēlu galerija