Radošo darbu konkurss "Mana Daugava"

Biedrība “Daugavas Savienība” organizē jauniešiem radošo darbu konkursu “Mana Daugava” Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā. Konkursā aicināts piedalīties ikviens Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7. - 12. klasē, kā arī jebkurš attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis. Konkursa nolikums skatīt šeit.

 

projekta-logo.jpg