Radošo darbu konkurss jauniešiem

Arī šogad tika rīkots radošo darbu konkurss jauniešiem “Mana Daugava“. Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā. Konkursā tika aicināts piedalīties ikviens Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7.-12. klasē, kā arī jebkurš attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis. Sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatīšanos mūsu valstī, rūpējoties par savu un līdzcilvēku veselību, konkursa darbi netika prezentēti kopīgā pasākumā, bet tika vērtēti pēc iesniegtajiem materiāliem.

1.vietu ieguva Nikola Meistere no Aizkraukles novada vidusskolas ar darbu „Mazo HES ietekme uz Daugavas baseina vidi”;

2.vietu - Estere Appena no A.Upīša Skrīveru vidusskola ar darbu “Skrīveru novada upes un to piesārņojums”;

3.vietu - Amanda Malatkovska no Aizkraukles novada vidusskolas ar darbu „Šodien ir šādi, bet kā bija toreiz?”

Konkurss tika rīkots biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam, atbalstītā projekta “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava”” ietvaros. Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

projekta-logo.jpg