Projekta “Ieraugi un atklāj no jauna!” ietvaros Daugavas krastos uzstādītas norādes zīmes

Pēdējos gados ūdenstūristu skaits arvien pieaug, tāpēc aktuāls ir jautājums par upju vides sakopšanu un labvēlīgu apstākļu radīšanu atpūtniekiem pie un uz ūdens. Norāžu trūkums upes krastos un nepietiekams apmetņu skaits ūdenstūristiem ir galvenie trūkumi, ar kuriem nākas saskaties laivotājiem Daugavā. Projekta “Ieraugi un atklāj no jauna!” ietvaros tika uzstādītas trīs norādes zīmes uz tūrisma objektiem Daugavas upes krastā un viena norāde uz salas. Ņemot vērā, to, ka pavasaros ir novērojama ledus iešana Daugavā un ūdens līmeņa paaugstināšanos, norādes zīmes tika izgatavotas un uzstādītas tā, lai ūdens līmeņa paugstināšanās minimāli ietekmētu to konstrukcijas un kalpošanas laiku. Realizējot projektu ūdenstūristiem tiks sniegta iespēja apmeklēt, iepazīt un jaunatklāt Daugavas ielejas dabas un kultūrvēsturiskos objektus Daugavas krastos. Projekts “Ieraugi un atklāj no jauna!” realizēts ar Daugavas Savienības un pašvaldības finansiālu atbalstu.

Angelīna Tukiša
Krustpils novada pašvaldības
Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste

Attēlu galerija