Piemiņas vieta mājām, kuras tika likvidētas Rīgas HES celtniecības laikā

Doles salas atbalsta fonds pabeidzis darbu pie projekta “Piemiņas vietas izveide mājām, kuras tika likvidētas Rīgas HES celtniecības laikā”.. Tēlniecības ansamblis tika atklāts 2017. gada 9. jūnijā, tomēr, lai akmeņos iekaltā informācija būtu saprotama visiem Daugavas muzeja apmeklētājiem, bija nepieciešams uzstādīt informācijas stendu, kurā būtu aprakstīts tēlniecības ansambļa vēstījums. Pateicoties biedrības “Daugavas Savienība” piešķirtajam finansējumam ir izgatavots un uzstādīts informācijas stends Daugavas muzejā pie piemiņās ansambļa. Doles salas atbalsta fonds ir saņēmis diplomu Pateicību no Latvijas Lauku foruma Latvijas partnerību projektu konkursā “DIŽPROJEKTS 2017” par realizēto projektu.

Doles salas atbaalsta fonda valdes priekšsēdētājas
Rudīte Ķikuste