Par radošo darbu konkursa „Mana Daugava” norisi

Radošo darbu konkurss „Mana Daugava” aizritēja veiksmīgi. Konkursam kopumā pirmās konkursa kārtas laikā no 2014. gada 1.septembra līdz 2014. gada 1.novembrim, tika iesūtīti 12 darbi par konkursa nolikumā paredzētajām tēmām, no deviņiem dažādiem Daugavas krastos esošiem novadiem vai pilsētām. Pēc konkursa pirmās kārtas noslēgšanās žūrijas komisija atlasīja 10 labākos darbus un uzaicināja piedalīties konkursa finālpasākumā Daugavas muzejā. Konkursa darbus izvērtēja speciāli izveidota un kompetenta žūrijas komisija, kuru veidoja: biedrības „Daugavas savienība” valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis, Daugavas muzeja direktore Daina Lasmane, Daugavas muzeja ekspozīciju un izstāžu kurators Mārtiņš Mintaurs, Salaspils novada Mūžizglītības un jaunatnes lietu speciāliste Eva Solovjova, Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts izglītības satura centra Interešu izglītības un tālākizglītības departamenta vecākā referente Inese Liepiņa.

2014. gada 14. novembrī Daugavas muzeja telpās noritēja Daugavas krastos esošo novadu 7. – 12. klašu skolēnu radošo darbu konkursa „Mana Daugava” finālpasākums. 10 labāko konkursam iesūtīto darbu autori prezentēja savu veikumu žūrijas komisijai. Dalībnieku uzdevums bija veidot darbus par kādu ar Daugavas upes baseinu saistītu vides, ekoloģijas vai kultūras vai dabas pieminekļa aizsardzību saistītu problēmu.

Konkursa mērķis bija attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā.

Konkursā uzvarēja un galveno balvu planšetdatoru savā īpašumā ieguva Lielvārdes E. Kauliņa vidusskolas pārstāvji – Laura Viļumsone, Toms Vecziediņš, Ansis Zarāns, Krists Kaniņš, pētot Daugavas pieejamību Lielvārdes pilsētā un novadā.

Otro vietu konkursā ieņēma un balvā mp3 atskaņotāju saņēma Daugavpils Krievu vidusskolas – licēja pārstāve Alisa Turukova, pētot sikspārņu populāciju un tās saglabāšanās iespējas Daugavpils cietoksnī.

Savukārt trešo vietu konkursā izcīnīja un Līvu akvaparka dāvanu karti ieguva Ogres 1. vidusskolas pārstāve Ieva Žube, pētot plūdu izcelšanās cēloņus Ogres upē.

Konkursa mērķis ir uzskatāms par sasniegtu, jo konkursa darbu autori bija aizdomājušies par to kā padarīt Daugavu un tās krastos esošos dabas un kultūras pieminekļus vēl tīrākus, sakoptākus un pieejamākus. Vārdos un jācer arī darbos, konkursā iesūtīto darbu autori apliecināja gatavību turpināt darbu pie viņu apskatīto problēmu risināšanas un jācer nākotnē, arī novēršanas.

Informāciju sagatavoja:
Zigmārs Gailis,
Konkursa „Mana Daugava” organizators

Attēlu galerija