Par aktīviem un sportiskiem jauniešiem Pļaviņās

Pludmales volejbols ir īpaši iecienīts sporta veids Pļaviņu jauniešu vidū, kas ik vasaru pulcē jauniešus un citus šī sporta veida cienītājus. Pateicoties biedrības “Daugavas Savienība” projektu konkursam, 2022. gada vasarā realizēts Aizkraukles novada pašvaldības projekts “Par aktīviem un sportiskiem jauniešiem Pļaviņu apvienības pārvaldē”, iegādājoties pludmales volejbola inventāru un uzstādot jaunu volejbola tīklu Baseina ielā 1, Pļaviņās. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 732 eiro, no tiem 695 eiro sastādīja Daugavas Savienības finansējums, 37 eiro pašvaldības līdzfinansējums. Šī sporta veida cienītāju loks Pļaviņās ir pieaudzis, ko pamato jauniešu pulki pie jauniegādātā inventāra. Pateicoties šim projektam tiek atbalstīti un motivēti aktīvie un sportiskie jaunieši, tādejādi rādot piemēru citiem jauniešiem būt aktīviem, lietderīgi pavadot brīvo laiku.

Evita Petenko
Pļaviņu Jauniešu iniciatīvu centra “Ideja” vadītāja

Attēlu galerija