Pabeigts projekts “Nāves sala – Latvijas un Eiropas nozīmes tūrisma objekts”

2013.gadā Ķekavas novada pašvaldības Daugmales pagasta pārvalde izdeva bukletu par Nāves salu. Bukletā ir īss galveno vēstures faktu atspoguļojums par Nāves salu, un tas tika izdots sakarā ar nozīmīgu notikumu, kas paredzēts 2014.gada 27.jūlijā Nāves salā – „Nāves salas piemineklim – 90”. Daugmales pagasta pārvalde vēlas pateikties biedrībai „Daugavas Savienība” par projekta finansējuma piešķiršanu, kā arī īpašs paldies Jānim Hartmanim par vēsturiskajām fotogrāfijām. „Tēvuzemes mīlestību pirmā vietā stādījāt, Latvju dēlu varonību visām tautām rādījāt” „Mūžam neaizmirstamai Nāvessalas cīnītāju II Rīgas un III Kurzemes latviešu strēlnieku pulku varoņu piemiņai 1916.” Šīs rindas rakstītas uz 1924.gada atklātā pieminekļa Nāves salas aizstāvjiem.

Apskatīt bukletu.

Ķekavas novada pašvaldības
Daugmales pagasta pārvalde