Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā

Projekts “Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā” tika realizēts Jēkabpils novada Krustpils pagastā. Projekta mērķis bija popularizēt Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskās vērtības. Projekta galvenā aktivitāte - trīs tematisko soliņu izgatavošana un uzstādīšana uz veloceliņa Spunģēnu ciems - Jēkabpils pilsēta. Soliņu dizainā tika izmantoti frēzējumi metālā, kas popularizē Daugavas ieleju un ir cieši saistīti ar Daugavas tematiku. Lai veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos estētiski pilnvērtīgas un mākslinieciskas novada telpiskās vides radīšanā, pašvaldība bija izsludinājusi tematisko soliņu frēzējuma skiču/rasējumu ideju konkursu. Soliņu frēzējumos tika attēlots Daugavas sams, Baltā krāce un koka plosts. Izvietotie soliņi gan vizuāli, gan asociatīvi iekļaujas pašreizējā gājēju un veloceliņa infrastruktūrā un vidē. Projekta “Pa Spunģēnu gājēju un veloceliņu Daugavas ielejā” aktivitātes ne tikai veicina Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturisko vērtību kopšanu un saglabāšanu, kā arī nodrošina Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības veicināšanu.

Tūrisma un jaunatnes lietu speciāliste
Angelīna Tukiša

Attēlu galerija