Noslēdzies radošo darbu konkurss “Mana Daugava””

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā 10.maijā notika radošo darbu konkursa “Mana Daugava” noslēgums. Pasākumā dažādu skolu audzēkņi prezentēja savu veikumu, parādot prezentāciju vai video materiālu un aizstāvot savu viedokli par izvēlēto tēmu. Konkursam iesūtītie darbi tikai veidoti sekojošās tematiskās robežās: - Kāda ar Daugavas upes baseinu saistīta vides vai ekoloģiska problēma un piedāvātais tās risinājums; - Kāda ar Daugavas baseina teritorijā esoša dabas vai kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu saistīta problēma un piedāvātais risinājums. Pasākumā tika pārstāvētas A.Upīša Skrīveru vidusskola, Jaunjelgavas vidusskola, Aizkraukles novada vidusskola un Aizkraukles jauniešu biedrība “Galaktika”. Konkursa žūrijas komisija bija patīkami pārsteigta par jauniešu saskatītajām vides un ekoloģijas problēmām, kas viņus neatstāj vienaldzīgus. 1.vietu ieguva Aizkraukles novada vidusskolas 7.klases audzēknes Elizabete Smane un Aleksandra Tudvaseva, kuras mudināja sabiedrību būt atbildīgiem par to, kas paliek aiz mums Daugavas krastos, 2.vietu - Jaunjelgavas vidusskolas 12.klases audzēkne Lāsma Ermansone, kura bija veikusi nopietnu pētījumu par ūdens tīrības pakāpi, lai kliedētu mītu, ka Daugava ir netīra, 3.vietu – A.Upīša Skrīveru vidusskolas 9.klases audzēkne Agate Albekeite, kura stāstīja par bezatkritumu dzīvesveidu. Uzvarētāji saņēma  naudas balvas, bet pārējie – veicināšanas balva, lai mudinātu tos piedalīties konkursā arī nākamgad. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstiem. Pasākums notika jaukā un sirsnīgā gaisotnē, muzeja direktore dalībniekus iepazīstināja ar izstādi “Laika rats’”. Konkurss tika rīkots biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam, atbalstītā projekta “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava””” ietvaros. Projekta ietvaros iegādāta arī biroja tehnikas komplekts, kas nodrošināja radošo darbu konkursa sekmīgu norisi. Projekts ir sasniedzis izvirzīto mērķi: Ar radošo darbu konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts uz esošo vērtību saglabāšanu un kopšanu. Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

Projekta līdzfinansējumu nodrošināja biedrība "Daugavas Savienība" un starptautiskā organizācija "Globālās ūdenspartnerattiecības Centrālajā un Austrumeiropā" 792 eiro apmērā.

projekta-logo.jpg

projekta-logo.jpg

Attēlu galerija