Noslēdzies radošo darbu konkurss "Mana Daugava"

Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā 21.novembrī notika radošo darbu konkurss “Mana Daugava”, kurā skolu audzēkņi prezentēja savu veikumu, parādot prezentāciju vai video materiālu un aizstāvot savu viedokli par izvēlēto tēmu. Konkursam iesūtītie darbi tikai veidoti sekojošās tematiskās robežās: - Kāda ar Daugavas upes baseinu saistīta vides vai ekoloģiska problēma un piedāvātais tās risinājums; - Kāda ar Daugavas baseina teritorijā esoša dabas vai kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu saistīta problēma un piedāvātais risinājums. Pasākumā tika pārstāvētas A.Upīša Skrīveru vidusskola, Aizkraukles mākslas skola, Jaunjelgavas vidusskola, Aizkraukles novada vidusskola un Ābeļu pamatskola. Gan konkursa žūrijas komisija, gan visi klātesošie bija patīkami pārsteigta par jauniešu saskatītajām vides un ekoloģijas problēmām, kas viņus neatstāj vienaldzīgus. 1.vietu ieguva Aizkraukles mākslas skola ar stāstu par vides objekta “Lauku sēta” tapšanu , 2.vietu - Aizkraukles mākslas skola ar darbu “Ceļā uz svētkiem”, 3.vietu – A.Upīša Skrīveru vidusskolas 11.B klases audzēkne Kristiāna Salnāja, kura stāstīja par piesārņotām atpūtas vietām Daugavas krastā. Uzvarētāji saņēma biedrības “Daugavas Savienība” naudas balvas, bet pārējie – veicināšanas balva, lai mudinātu tos piedalīties konkursā arī nākamgad. Visi dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstiem. Muzeja direktore dalībniekus iepazīstināja ar izstādi “Aizkraukle. Simtgades sākums”. Konkurss tika rīkots biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam, atbalstītā projekta “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava”” ietvaros. Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

 

projekta-logo.jpg