Noslēdzies projekts „Ar zināšanām un izziņas prieku Rogāļu gravā!”

Ar mērķi popularizēt Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskās vērtības, radīt priekšnoteikumus sakoptas vides uzturēšanai nozīmīgā vides un tūrisma objektā, Krustpils novada pašvaldība ir realizējusi projektu „Ar zināšanām un izziņas prieku Rogāļu gravā!”. Projekta ietvaros ir izgatavotas un uzstādītas norāžu zīmes un informācijas stends Rogāļu gravā. Informācijas stendā apkopota informācija gan par Rogāļu gravu un Rogāļu dižakmeni, gan arī citiem Daugavas ielejas teritorijā esošiem dabas un kultūrvēsturiskajiem objektiem. Rogāļu gravas informācijas stenda un norāžu zīmju dizainu izstrādāja novadniece – māksliniece Jolanta Ābele, tehnisko izpildījumu realizēja SIA „3&4”. Projekta kopējās izmaksas EUR 1995,56 t.sk. biedrības „Daugavas Savienība” finansējums EUR 420.00

Informāciju sagatavoja:
Vita Salmiņa,
Krustpils novada speciāliste

Attēlu galerija