Nodibinājums “Kokneses fonds” saņem biedrības “Daugavas Savienība” balvu

14. jūlijā Aizkraukles novada biedrības „Daugavas Savienības” valdes priekšsēdētājs Ivars Sekacis Koknesē, Likteņdārzā, nodibinājumam „Kokneses fonds” pasniedza 2017. gada „Daugavas Savienības” balvu par sabiedriski nozīmīgu ieguldījumu Daugavas ielejas kultūrvēsturiskā mantojuma apzināšanā, atjaunošanā un popularizēšanā. „Kokneses fonds” saņēma arī naudas balvu – 700 eiro. Šogad „Daugavas Savienības” izsludinātājā konkursā piedalījās Kokneses, Skrīveru, Pļaviņu, Aizkraukles un Jaunjelgavas pašvaldības. Kopumā tika iesniegti seši pieteikumi, kurus izvērtējot vislielāko atzinību guva nodibinājuma „Kokneses fonds” paveiktais Likteņdārza izveidē. Svinīgas apbalvošanas reizē piedalījās nodibinājuma „Kokneses fonds” un Kokneses novada domes pārstāvji. Ivars Sekacis, pasniedzot balvu, sacīja: „Mēs augstu vērtējam paveikto un novēlam, lai izdodas īstenot iecerēto – lai Likteņdārzs top kā dāvana Latvijas valsts simtgadē.” Vilis Vītols, nodibinājuma „Kokneses fonda” dibinātājs atzina: „Saņemtai balvai ir ļoti simboliska nozīme, tas ir nozīmīgs apliecinājums mūsu kopīgajam darbam.” Šogad turpinās sabiedriskās ēkas un Lielā kalna būvniecība, bet pavasarī tika atklāts bērnu radoši izglītojošais laukums. Par latviešu tautas likteņgaitām vēsta jaunā digitāla ekspozīcija „Liktens gāte”.

Kokneses novada domes
Sabiedrisko attiecību nodaļa

Attēlu galerija