Labiekārtota un atjaunota Spīdalas taka

Spīdalas taka ir kultūrvēsturisks objekts, kurš pēdējos gados "Iznes" lielu slodzi- pa taku dodas tūristi, kuri iepazīst dabisko , bagāto vidi. Ašķeres gravā, pa kuru tek gan Ašķeres, gan Spīdalas upīte, pavasaros un rudeņos veido interesantas ūdeņu kaskādes, veļoties pāri šiem savdabīgi šķeltajiem akmeņiem. Ašķere ietek Daugavā, blakus ietekai ir redzami milzīgi akmeņi- savdabīgā un vēsturiskā Daugavas ainava. Takā tika veidots jauns tiltiņš tāpēc, lai šo floras un faunas bagāto taku izietu, netraucējot dabas retumam- lielajam susurim, kuru kuplākā kolonija ir sastopama tieši šajā reģionā. Takas tiltiņi bija ļoti kritiskā stāvoklī, taču , izveidojot un uzstādot šo tiltiņu, ir dota iespēja aiziet un uzkāpt Daugavas krastos augstākajā pilskalnā- Aizkraukles pilskalnā& Kraukļu kalnos, kuru savā daiļradē ir aprakstījis gan A.Pumpurs eposā "Lāčplēsis", gan Rainis lugā "Uguns un nakts". Daugava no pilskalna ir īpaši mierīga, varena, skaista un gleznaina un tieši šajā vietā - šajos Daugavas krastos ir noticis daudz vēsturiska, neaizmirstama, kuru var izzināt, tikai izejot Spīdalas taku.

Skrīveru novada domes Finanšu speciālists
Guntis Rūze

Attēlu galerija