Labiekārtota Rogāļu gravas dabas taka Krustpils novada Kūku pagastā

Krustpils novada Kūku pagasta teritorijā, viegli pieejamā vietā šosejas Rīga – Daugavpils malā, atrodas nozīmīgs Daugavas ielejas ģeoloģisks un ģeomorfoloģisks dabas piemineklis - Rogāļu akmens, kas ir valsts aizsargājamo dabas pieminekļu sarakstā. Rogāļu grava, kur atrodas akmens, ir tūristu iemīļots apskates objekts, jo apmeklētāju interesi saista arī Mīlestības avotiņš, neskartā daba un Daugavas krasts. Projekta ietvaros ir izgatavoti un Rogāļu gravā uzstādīti 3 soliņi un 3 atkritumu urnas. Mazā tūrisma infrastruktūra izvietota vietās, kur atklājas ainaviski gravas skati un vide aicināt aicina apstāties un pavērot apkārt esošo. Realizējot projektu “Rogāļu gravas dabas takas labiekārtošana Krustpils novada Kūku pagastā” ir sasniegts izvirzītais mērķis - sekmēta nozīmīga Daugavas ielejas objekta – Rogāļu dižakmens – un ap to esošās teritorijas popularizēšana, veicināta izpratne par unikālu dabas objektu, nodrošināta vides pieejamība un uzturēšana. Projekta īstenošanas ietvaros tika veikti publicitātes pasākumi, ievietojot informatīvo rakstu Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv.

Attīstības nodaļas vadītāja
Inga Širina

Attēlu galerija