Labiekārtota Lorelejas klints apkārtne Pļaviņās

Lorelejas klints atrašanās vieta jāmeklē pie Daugavas Pļaviņu pilsētas teritorijā, iepretī pašreizējai Pļaviņu novada ģimnāzijai, pa Lielo Krasta ielu nedaudz austrumu virzienā (pret L. Krasta 23). Klints tika appludināta 1965. gadā, uzbūvējot Pļaviņu HES. Tā kā Pļaviņu pilsētas garums gar Daugavu ir 7 km, un Daugavas iela stiepjas gar Daugavas upi, nenoliedzami tieši krasts ir izteiksmīgākā vizītkarte caurbraucējiem, tūristiem, viesiem. Daugavas dambja būvniecības rezultātā ir izveidojusies teritorija, kas atrodas pilsētas centrā, ir atklāta skatam uz Daugavu. Šobrīd tā ir teritorija, kuru ik gadu cenšamies padarīt pieejamāku, interesantāku un drošāku apmeklētājiem. Uzstādīto soliņus, uz dambja rīkoto skriešanas sacensību un citu veikto darbību rezultātā, apmeklētāju skaits ik gadu pieaug. Šai vietā pulcējas skolēni izlaidumos, fotografējoties uz Daugavas fona, apstājas autobraucēji, vecāka gada gājuma cilvēki krastu dambja teritorijā iecienījuši un atzīst, kā nūjošanai piemērotāko, tā ir arī droša un klusa vieta pastaigām māmiņām ar bērniem. Lielu interesi šīs vieta izraisa tūristiem, ar savu applūdušās Lorelejas klints un Velna atvara stāstu. Šo vietu iecienījuši makšķernieki, arī blakus esošā pansionāta iemītnieki, aktīvi izmato iespēju pastaigāties gar izgaismoto Daugavas krastu, tāpēc iespēja iegūt informāciju par leģendām apvīto Lorelejas klinti apmeklētājam varētu būt svarīga. Projekta rezultātā palielināta Daugavas ielejas ainaviskā vērtība. Veikta labiekārtojamās atpūtas vietas bruģēšana Daugavas Krastā, Lielā Krasta ielā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā, no kuras paveras skats uz Daugavas ieleju. Izvietotas informācijas plāksnes par Lorelejas klinti. Projekta realizācijas gaitā radīta papildus iespējas krastmalas izmantošanai, turpmākai tūrisma un aktīva brīvā laika pakalpojumu sniegšanas attīstībai.

Attēlu galerija