Labiekārtota Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorija

Kokneses viduslaiku pilsdrupu priekšpils daļā savu mājvietu radis masīvkoka galds ar soliem. Galds un soli izgatavoti no bīstamajiem, izzāģētajiem vai kritušajiem ošiem Kokneses parkā, tādējādi dāvājot tiem otru mūžu jaunā veidolā. Galds un soli izgatavoti no kokmateriāla, jo tie ir videi draudzīgāki materiāli, kā arī tie labāk iekļaujas kultūrvēsturiskajā teritorijā. Darbi veikti projekta "Kokneses pilsdrupu priekšpils teritorijas labiekārtošana" ietvaros. Projekts sekmē vides un kultūrvēsturisko vērtību pieejamību, sakopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Projektu vadītāja
Ieva Rusiņa

Attēlu galerija