Labiekārtota atpūtas un tūrisma vieta Daugavas krastā pie Pļaviņām

 

 Daugavas krasta apmeklētāju drošības uzlabošanas nolūkā iegādāti un uzstādīt 20 norobežojuma stabi un tie savienoti ar aizsargbarjerām, kopējā platība 60 metru gara. Kā rezultātā tika izveidota droša gājēju zona gar Daugavu. Tā kā Pļaviņu pilsētas garums gar Daugavu ir 7 km, un Daugavas iela stiepjas gar Daugavas upi, nenoliedzami tieši krasts ir izteiksmīgākā vizītkarte caurbraucējiem, tūristiem, viesiem. Daugavas dambja būvniecības rezultātā ir izveidojusies teritorija, kas atrodas pilsētas centrā, ir atklāta skatam uz Daugavu. Drošības nodrošināšana šai vietā ir acīmredzama nepieciešamība. Šobrīd tā ir teritorija, kuru ik gadu cenšamies padarīt pieejamāku, interesantāku un drošāku apmeklētājiem. Uzstādīto soliņus, uz dambja rīkoto skriešanas sacensību un citu veikto darbību rezultātā, apmeklētāju skaits ik gadu pieaug. Šai vietā pulcējas skolēni izlaidumos, fotografējoties uz Daugavas fona, apstājas autobraucēji, vecāka gada gājuma cilvēki krastu dambja teritorijā iecienījuši un atzīst, kā nūjošanai piemērotāko, tā ir arī droša un klusa vieta pastaigām māmiņām ar bērniem. Lielu interesi šīs vieta izraisa tūristiem, ar savu applūdušās Lorelejas klints un Velna atvara stāstu. Šo vietu iecienījuši makšķernieki, arī blakus esošā pansionāta iemītnieki, aktīvi izmato iespēju pastaigāties gar izgaismoto Daugavas krastu, tāpēc padarīt šo vietu drošu apmeklētājam ir ļoti svarīgi.

Projekta rezultāti: Palielinājusies Daugavas ielejas ainaviskā vērtība. Labiekārtota atpūtas vieta Daugavas Krastā, Lielā Krasta ielā, Pļaviņās, Pļaviņu novadā no, kuras paveras skats uz Daugavas ieleju. Projekta realizācijas gaitā radīta papildus iespējas krastmalas izmantošanai, turpmākai tūrisma un aktīva brīvā laika pakalpojumu sniegšanas attīstībai. Pļaviņu novada iedzīvotājiem un viesiem radīta vieta Daugavas krastmalas aktīvai izmantošanai. Plānotais apmeklētāju daudzums mēnesī 100-500 cilvēki, atkarībā no sezonas.