Konkursa "Mana Daugava" rezultāti

Šogad mūsu biedrības rīkotajā konkursā jauniešiem “Mana Daugava“ tika iesniegti 11 radošie darbi. Konkursā tika aicināts piedalīties Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēni, kuri mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7.-12. klasē, kā arī attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis. Kā aktīvākie jāatzīmē Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas skolēni, kas katru gadu ir atsaucīgi un iesniedz savus darbus.

Sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatīšanos mūsu valstī, konkursa darbi netika prezentēti kopīgā pasākumā, bet tika vērtēti pēc iesniegtajiem materiāliem.

1.vietu ieguva Kristers Škapars no A.Upīša Skrīveru vidusskolas ar darbu „Skrīveru pagasta upju ūdens kvalitāte”;

2.vietu – Meldra Spēka un Laura Zīmele no A.Upīša Skrīveru vidusskola ar darbu “Aizkraukles pilsdrupām - atdzimt”;

3.vietu – Nora Martinsone no Ķekavas vidusskolas ar darbu „”Murdiņu” atpūtas vietas piesārņojums pie Daugavas Ķekavā”.

Konkurss tika rīkots biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam, atbalstītā projekta “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava”” ietvaros. Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

projekta-logo.jpg