Konkursa "Mana Daugava" rezultāti

Jau trešo gadu tika rīkots radošo darbu konkurs jauniešiem. Arī šogad konkursam iesūtītie darbi tikai veidoti sekojošās tematiskās robežās: - Kāda ar Daugavas upes baseinu saistīta vides vai ekoloģiska problēma un piedāvātais tās risinājums; - Kāda ar Daugavas baseina teritorijā esoša dabas vai kultūrvēstures pieminekļa saglabāšanu saistīta problēma un piedāvātais risinājums. 20.decembrī skolu jaunieši žūrijai prezentēja savu veikumu par izvēlēto tēmu. 1.vietu ieguva Reinis Martinovs no Aizkraukles novada vidusskolas ar darbu „Daugavas piekrastes pilnveidošana Aizkrauklē“; 2.vietu - Megija Medne noA.Upīša Skrīveru vidusskola ar darbu “ Piesārņojums Daugavas baseinā ”; 3.vietu Artūrs Ķezberis no Aizkraukles novada vidusskolas ar darbu „Apciemosim Begemotu“.

Konkurss tika rīkots biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam, atbalstītā projekta “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava”” ietvaros.
Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

projekta-logo.jpg

Attēlu galerija