Ko darīt Daugavmalā

Ar biedrības “Daugavas Savienība” atbalstu zaļā dzīvesstila žurnālā "Vides Vēstis" tapis Anitras Toomas sagatavots raksts par nākotnes iespējām un idejām apgūt Daugavmalu. Ar rakstu var iepazīties interneta vietnē www.videsvestis.lv