Kas mīt Daugavā?

Interaktīvais stends “Kas mīt Daugavā” paredzēts Aizkraukles pagasta sākumskolas un pirmsskolas bērniem, lai iepazītu pagasta teritoriju šķērsojošās upes vidi. Pieredze liecina, ka bērni Daugavu uztver, lielākoties, kā atpūtas vietu pie vai uz ūdens. Stenda mērķis- sekmēt bērnu izglītošanu un parādīt, ka upe ir vesela ekosistēma, rosinot to klātienē pētīt, atrodoties pie Daugavas. Stendā ievietotā informācija ļaus neklātienē nedaudz iepazīt Daugavas zemūdens valstību, kura, atrodoties pie Daugavas, nav redzama. Bērni iepazīs dažus ūdensaugus un daudzas iemītnieku sugas. Līdztekus tam bērni pilnveidos lasītprasmi, fonemātisko uztveri, bagātinās vārdu krājumu, vingrinās sīko muskulatūru. Stends veidots kā upes daļa ar uzrakstu augšpusē “Kas mīt Daugavā?” Stendā ievietotā vizuālā un vārdiskā informācija atbildēs uz uzdoto jautājumu. No gultnes augšup “stiepjas” vairāki ūdensaugi – skujene, elodeja, bultene, dzeltenā lēpe . Augšpusē pie šiem augiem ir nelieli nosaukumu uzraksti . Starp ūdensaugiem “peld “15 dažādu sugu zivis. Virs vai zem katras zivs attēla ir tās nosaukuma pirmais un pēdējais burts, starp kuriem ir speciāli izveidotas vietas trūkstošo burtu ievietošanai – līdaka, sams, asaris, karūsa, karpa, ķīsis, zutis, ālants, plaudis jeb breksis, sapals, rauda, mailīte, zandarts, līnis, salate jeb meža vimba. Burti ir ar magnētiem. Darbošanās ne tikai sekmēs bērnu izglītošanos, bet arī rosinās domāt par Daugavas vides saudzēšanas nepieciešamību. Stends ir arī kā skolas vides objekts, kuru bērni izmantos gan savās rotaļās, gan pedagogu vadītās aktivitātēs mācību procesa ietvaros.

Attēlu galerija