Jauns informatīvais stends Daugavas muzejā

2016. gada laikā ar Salaspils novada domes un biedrības “Daugavas savienība” līdzfinansējumu ir uzstādīts jauns informācijas stends pie ieejas muzeja teritorijā. Jaunais informācijas stends ir nozīmīgs ieguldījums Daugavas muzeja attīstībā, jo morāli un fiziski novecojušā informācijas stenda vietā, Daugavas muzeja apmeklētājus sagaidīs vizuāli pievilcīgs un moderns informācijas stends, kurā ir sniegta aktuālā informācija par muzeja teritorijā esošajiem apskates objektiem.

Daugavas muzeja direktors
Z. Gailis

Attēlu galerija