Izgatavots un uzstādīts Informācijas stends “Daugavas ūdeņu atspulgos” Krustpils novada Vīpes pagastā

Projekta realizācijas rezultātā ir uzstādīts informācijas stends, kurā ceļotāji var iegūt plašu un detalizētu informāciju gan par Daugavas ielejas vides un kultūrvēsturiskajām vērtībām Krustpils novada teritorijā un novadu kopumā. Informācijas stends (komplekts: viens 3000x1500cm, divi 1100x1500 cm lieluma stendi) atrodas pie autoceļa A6 (Rīga-Daugavpils-Krāslava-Baltkrievijas robeža) Vīpes pagastā. Informācijas stends ir piestiprināts pie atpūtas vietas teritorijā esošās ēkas gala sienas un izveidots koka baļķu un plēstu laukakmeņu mūrējuma sienai vizuāli atbilstošs dekoratīvo augu stādījums. Projekta īstenošanas ietvaros tika veikti publicitātes pasākumi, ievietojot informatīvo rakstu Krustpils novada pašvaldības mājas lapā www.krustpils.lv. Realizējot projektu “Informācijas stenda “Daugavas ūdeņu atspulgos” uzstādīšana Krustpils novada Vīpes pagastā”, ir sasniegts izvirzītais mērķis - nodrošināta informācijas pieejamība, sekmēta Daugavas ielejas dabas, kultūrvēsturisko un tūrisma objektu popularizēšana, veicināta izpratnes veidošanās par Daugavas ielejas teritorijas nozīmību. Pavisam kopā tika izlietoti 670,18 € t.sk. Biedrības „Daugavas savienība” un starptautiskās organizācijas "Globālās ūdenspartnerattiecības Centrālajā un Austrumeiropā" līdzfinansējums 500.00 €; Krustpils novada domes līdzfinansējums– 170,18 €

Attīstības nodaļas vadītāja I.Širina