Izgatavotas ceļa zīmes Bristenes Strūves loka punktam

2020. gadā ar biedrības “Daugavas Savienība” līdzfinansējumu tika pasūtītas un iegādātas6ceļa zīmju norādes Bristenes Strūves loka punktam. Ceļa zīmes tiks uzstādītas 3 ceļa posmos Seces pagastā (katrā posmā ceļa abās pusēs). Ceļa zīmes ir saņemtas Jaunjelgavas novadā un, pie piemērotiem laika apstākļiem, tiks veikti ceļazīmju uzstādīšanas darbi.

Projekta vadītāja
Iluta Groza

Attēlu galerija