Informatīvs stends Bristenē - Strūves ģeodēziskā loka punktā

Turpinot biedrības „Daugavas Savienība” atbalstītos projektus Aizkraukles novadā, Aizkraukles novada dome no 2023. gada 1. jūnija līdz 30. septembrim īstenojusi projektu “Informatīvs stends Bristenē - Strūves ģeodēziskā loka punktā”. Seces pagastā, Bristenē - Strūves ģeodēziskā loka punktā ir ierīkots lielizmēra informatīvs stends, informējot tūristus, punkta apmeklētājus par redzamo, ierīkoto un kādrreiz izmantoto aprīkojumu. Ir sasniegts projekta mērķis-veicināta Aizkraukles novada attīstība, aizsargājamās dabas teritorijas, kultūrvēsturiskā mantojuma sakārtošana, sekmēta unikālā mantojuma popularizēšana, informētība novada iedzīvotājiem, viesiem, tūristiem, pilnveidojot teritoriju ar papildus informatīvo stendu izzinošai informācijai. Projekta kopsumma ir 1692,64 EUR, no kuriem pašvaldības finansējums ir 754,64 EUR un biedrības “Daugavas Savienība” atbalsts ir 938,00 EUR. Projekts ar ierīkoto informatīvo stendu Bristenē - Strūves ģeodēziskā loka punktā ir nodrošinājis pilnvērtīgu informācijas pieejamību visiem interesentiem pie apskatāmiem objektiem, pie aprīkojuma.

Evija Šteina Lodziņa
Aizkraukles novada pašvaldības
Attīstības nodaļas Projektu vadītāja

Attēlu galerija