Ierīkoti velostendi atpūtas vietā pie sausās Daugavas "Nēģīši" Katlakalnā

Projekta īstenošanas gaitā tika izgatavoti un uzstādīti 3 metāla velostendi 5 līdz 10 velosipēdu novietošanai, nekustamajā īpašumā “Nēģīši” Katlakalna ciemā, Ķekavas pagastā pie Sausās Daugavas, kur ir ierīkota atpūtas vieta pie ūdens, ko izmanto vietējie iedzīvotāji un tūristi, kā arī veikti atpūtas vietas “Nēģīši” labiekārtošanas darbi. Projekta rezultātā ir nodrošināta informācijas pieejamība ne mazāk kā 2500 2500 Katlakalna ciema iedzīvotājiem, viesiem, tūristiem un citiem interesentiem un uzlabota vides kvalitāte. Velostendu turpmākās uzturēšanas darbi ir iekļauti attiecīgi turpmāko gadu Ķekavas novada pašvaldības budžetā.