Ielaisti zivju mazuļi Daugavā

Kā jau katru gadu, arī šoruden Daugavā tika ielaisti zivju mazuļi. Šoreiz tie bija līdaku vienvasaras mazuļi, kuru bērnība paies Daugavas krastos netālu no AKO pieminekļa. Projekts tika īstenots sadarbībā ar Biedrību “Daugavas savienība”. Regulāri Daugavā tiek papildināti zivju krājumi, kuru ceļu uz nārsta vietām ir pārtraucis Rīgas HES. Katru gadu pašvaldības budžetā ir paredzēti 2000 eiro zivju mazuļu krājumu papildināšanai. Šoreiz pašvaldībai projekta ietvaros, startējot konkursā, izdevās piesaistīt līdzfinansējumu no Biedrības “Daugavas savienība” 582 eiro apmērā. Iepriekšējos gados Daugavā tika ielaistas mazās vimbiņas, nēģu kāpuri, kuriem nu jau vajadzētu atgriezties savā bērnības upē. Pamatojoties uz pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta pētījumiem, Daugavas baseinā kopumā ikgadējie zaudējumi ir ap 400 tonnām dažādu zivju sugu. Kaut arī A/S “Latvenergo” piešķir līdzekļus zivju mazuļu audzēšanai, tas tomēr nespēj kompensēt zivju resursus Daugavā. Projekta “Zivju mazuļu ielaišana Daugavā” ietvaros vairāku zivjaudzētavu starpā tika veikta cenu aptauja, projekta kopējās izmaksās ietverot līdaku vienvasaras mazuļu iegādi, to piegādi un ielaišanu Daugavā. Pretendents IK „AQUALATS” tika izvēlēts atbilstoši saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam. Zivju mazuļu ielaišana Daugavā tika organizēta saskaņā ar 2015. gada 31. marta MK noteikumos Nr.150 „Kārtība, kādā uzskaita un dabiskajās ūdenstilpēs ielaiž zivju resursu atražošanai un pavairošanai paredzētos zivju mazuļus, kā arī prasības attiecībā uz mākslīgai zivju pavairošanai pielāgotu privāto ezeru izmantošanu” izvirzītajām prasībām. Zivju mazuļu ielaišana dabiskajā ūdenstilpē notika ūdenstilpes īpašnieka - pašvaldības, kā arī zivju audzētavas, Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts vides dienesta pārstāvja, Salaspils novada pašvaldības projektu vadītāja un vides inženieres klātbūtnē.

Projekts tika realizēts ar starptautiskas organizācijas “Globālās ūdenspartnerattiecības Centrālajā un Austrumeiropā” finansiālu atbalstu.

Salaspils novada domes
Attīstības daļas projektu vadītājs Aigars Jaunkalns

 

projekta-logo.jpg

Attēlu galerija