Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam

2019.gadā tika iesniegts un atbalstīts projekts “Ekspedīcijā pa Daugavu no Aizkraukles līdz Ķegumam” biedrības “Daugavas savienība” izsludinātajā mērķprogrammu konkursā 2020.gadam. Projekta mērķis bija sekmēt Ķeguma novada attīstību, izveidojot un piedāvājot uzņēmējiem, atpūtniekiem un vietējiem iedzīvotājiem jaunu tūrisma piedāvājumu – ūdenstūrisma maršrutu, tādejādi popularizējot Ķeguma novada kultūrvēsturiskās un dabas vērtības un ceļot novada konkurētspēju. Projekta ietvaros Ķeguma novada pašvaldība kopā ar tūrisma jomu saistītajiem, pieaicinātajiem pārstāvjiem, uzņēmējiem un darbiniekiem no Aizkraukles, Skrīveru, Jaunjelgavas, Lielvārdes novadiem, devās divu dienu garā ekspedīcijā (no 22.07.20-23.07.20) ar kuģīti “Balta kaza” pa Daugavas upi no Aizkraukles līdz Ķegumam, uzsākot braucienu no Skrīveriem, lai pētītu šajā posmā esošo tūrisma potenciālu - apskates vietas, objektus, piestātnes, naktsmītnes, ēstuves. Ekspedīcijā piedalījās 11 dalībnieki. Ekspedīcijas ietvaros tika apskatītas tādas vietas, kā Aizkraukles pilskalns, Aizkraukles pilsdrupas, Daugavas ielejas dabas parks, Putnu kalns, Kara laikā sabombardētu tiltu konstrukcijas atliekas, Slaidēnu pilskalns, Dzejas ozoli, Mācītājmuiža, Uldevena pils, militārais mantojums - Dzoti netālu no Ķeguma HES kreisā krastā, Spārītes atpūtas vieta, Dīriķupīte, Ņegas upes kanāls un avota ūdens ņemšanas vieta. Tika apmeklēti Skrīveru dendroloģiskais parks, Jaunjelgavas promenāde ar Jaunjelgavas jaunā tūrisma informācijas centra apmeklēšanu, Dabas lieguma “Daugava pie Kaibalas” Lielā sala, kas ir jauna tūrisma un rekreācijas apskates vieta, Lindes parks, A.Pumpura muzeja apskate un viduslaiku pilsdrupas. Daugavas krastos izvietojušies arī ļoti daudz viesu namu un atpūtas kompleksu, kas lielākoties atrodas Ķeguma novadā, ar noteikti lielu potenciālu paplašināt ūdenstūrisma piedāvājuma klāstu. Tādi viesu nami ir – “Wild Duck”, “Saulītes”, “Rēzijas”, “Vecupe”, atpūtas komplekss “Puduri”, viesnīca un restorāns “Baltu ozols”, brīvdienu māja “Vidžupes, kempings “Ezīša midziņa” brīvdienu māja “Kraujas”. Ar ēstuvēm tiešā krasta tuvumā pāris 100m attālumā, var lepoties restorāns/bistro “Klidziņa” un jau pieminētais restorāns “Baltu ozols”, kā arī pieejama ir ēstuve viesu namā “Wild duck”. Tika organizēta tikšanās ar Ķeguma novada uzņēmējiem par tēmām, kas skar gan Daugavas baseina attīstītu un tā potenciāla izmantošanu, gan arī diskusija par gaidāmās reformas ietekmi uz novadu attīstību. Fokusgrupu 16 dalībniekiem, kas ieradās uz tikšanos, vadīja Sniedze Sproģe, kas pārstāv Latvijas pašvaldību savienību. Kopumā ekspedīcijas ietvaros tika nobraukti 45km, taču šādu maršrutu var nobraukt dažādi un pēc ieskatiem, pat raitā braucienā arī vienā dienā 3-4 stundu laikā vienā virzienā. Attīstot tūrismu pie ūdenstilpnēm, savu maršrutu var plānot ne tikai braucot pa Daugavu, bet arī izmantojot naktsmītņu piedāvātās iespējas, pagarinot savu atpūtas braucienu uz vairākām dienām. Turklāt, ja naktsmītne piedāvā arī iespējas noīrēt velosipēdu, vai kādu ātrāku pārvietošanās līdzekli, tad noteikti aktīvi var izbaudīt un iepazīt arī vietas, kuras atrodas attālāk no Daugavas krastiem, veidojot klasterus, kuri jau tika pieminēti rakstā. Plānojot savu maršrutu, ļoti būtiski ir izvērtēt arī kādu ūdens transportlīdzekli izvēlēties, jo ekspedīcijas laikā iezīmējās ļoti būtiska problēma, kas ir pietauvošanās iespējas lielākiem ūdens transportlīdzekļiem, ne tikai airu laivām vai plostiem, kuriem svarīgs ir ūdens līmenis Daugavā. Pie ļoti daudzām apskates vietām no Daugavas ir pagrūtinoši piestāt, jo nav izveidotas pietauvošanās vietas, piemēram, Skrīveru dendroloģiskais parks, Aizkraukles pilsdrupas, Lindes parks, publiska atpūtas vieta “Spārītes”, Dabas parks “Daugavas ieleja”. Tāpat ļoti svarīgi, izveidojot piestātnes, ir paralēli izvietot arī informatīvus stendus pie objektiem, kā arī atpazīšanas zīmes pie piestātnēm, kur var piekļūt gan no sauszemes, gan upes puses. Maršruts ar apskates vietām, to aprakstiem un fotoattēliem ir iezīmēts un pieejams digitāli Jāņa sētas kartē Ķeguma novada mājaslapā, sadaļā tūrisms (http://kegumanovads.lv/lv/dzivessituacijas/turisms/marsruti). Tāpat ir pieejams arī detalizētāks informatīvais materiāls digitālā formātā, ko iespējams arī izdrukāt un paņemt līdzi brauciena laikā. Informatīvais materiāls pieejams un izsūtīts arī novadiem, kuru tūrisma vietas ir iekļautas ūdens tūrisma maršrutā.

Ieva Vējone