Bērnu radošais kalendārs “Daugavas stāsts”

Projekta gaitā tika izveidoti 12 oriģināli tematiski zīmējumi (autore A.Trunoviča-Stivriņa) par Daugavu Krāslavas novadā dažādos gadalaikos; zīmējumi paredzēti krāsošanai un izmantošanai kā darbalapas. Katram gada mēnesim tika atlasīta bērnu vecumam atbilstoša informācija un uzdevumi, kurus bērniem vajadzēs izpildīt patstāvīgi vai kopā ar pieaugušajiem. Pateicoties tam, bērni uzzinās noderīgu informāciju par Daugavu, tās dabu, kā arī dabas un apkārtnes objektiem Krāslavas novadā. Bērni varēs pētīt laika apstākļus un praktiski darboties: vēros, zīmēs, līmēs, veidos. Tādējādi šis metodiskais materiāls ļaus realizēt sociālās zināšanas, patriotiskās un ekoloģiskās audzināšanas uzdevumu. Projekta rezultātā kalendārs tika izdots 280 eksemplāros. Kā dāvinājums kalendārs nonāca Krāslavas novada centrālajā bibliotēkā, Krāslavas novada pagasta bibliotēkās un Latvijas Nacionālai bibliotēkai un tieši LNB Bērnu literatūras centra vadītājai S. Tretjakovai, Krāslavas pilsētas pirmsskolas vecuma 6-gadīgiem bērniem mācību iestādēs, sākumskolu 1.-2.-klašu skolotājiem un skolu bibliotēkām. Metodiskais materiāls ir pieejams ikvienam internet lietotājam drukāšanai biedrības “Pīlādzītis klubs” mājas lapā http://www.piladzitis.lv/biedriba-piladzitis-klubs/ Kalendāra interesanta īpašība ir tāda, ka materiālu var izmantot katru gadu – tas nav domāts vienam konkrētam gadam , tāpēc ka gadu, mēnešus un nedēļas dienas bērni ieraksta paši. Pievienotā vērtība – bērni iemācās orientēties gadalaikos, mēnešu un nedēļas dienās, kā arī nostiprina rakstīšanasprasmes, popularizē sabiedriskās pamatvērtības (ģimenes locekļu līdzdalība, sadarbība, prasmju apguve). Projekta prezentācija notika 2015.gada 9.decembrī Krāslavas novada PII “Pīlādzītis” telpās. Uz pasākumu bija ieradušies projekta sadarbības partneri, materiāla autori, 6-gadīgie bērni, skolotāji, bibliotekāri, Krāslavas, Dagdas un Aglonas novadu laikraksta “Ezerzeme” korespondente.

Jeļena Vorošilova
Krāslavas novada PI MA vadītāja

Attēlu galerija