Atjaunota un labiekārtota senākās zināmās mūra celtnes piemiņas vieta Daugavas krastā Ikšķilē

Piemiņas akmens, kas atrodas Daugavas krastā iepretim Ikšķiles baznīcas drupām uz Sv. Meinarda salas, atzīmē vietu, kur 1185.gadā atradās lībiešu ciems, kas ir senākā zināmā mūra celtņu vieta Baltijā. Projekta ietvaros Piemiņas akmens virsma attīrīta no apsūnojuma un apkārtējās vides nosēdumiem, kā arī veikta akmens nolīmeņošana. Piemiņas akmens atjaunošanas darbus veica ZS “Ainavas”, izmaksas 363.30 EUR. Piemiņas vietas labiekārtošanai projekta ietvaros uzbērts oļu klājums, kas norobežots ar apmalīti un papildināts ar dekoratīvajām graudzālēm, kas ainaviski labiekārtoto piemiņas vietu tuvina Daugavas videi. Piemiņas vietas labiekārtošanas darbiem pašvaldība izvēlējās SIA “Ikšķiles olis”, SIA “Puķu lauki” un SIA “M-2” piedāvājumus, un kopējās akmens pamatnes sakārtošanas izmaksas – 444.57 EUR. Atjaunojot un labiekārtojot piemiņas vietu, radīta sakopta, vizuāli pievilcīga vide Ikšķiles novada iedzīvotājiem un viesiem, tādējādi sekmējot novada kultūrvēsturiskā mantojuma kopšanu un saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Irīna Vāvere
Ikšķiles novada pašvaldības Projektu vadītāja

Attēlu galerija