Apaļkoku soliņi kokneses parkā

Projekta “Apaļkoku soliņi Kokneses parkā” ietvaros tika izgatavota apaļkoku soliņu rinda apmēram 20 metru garumā blakus vienam no lielākajiem un nozīmīgākajiem parka apskates objektiem koka skulptūrai "Mūžībai". Soliņu izveidē tika izmantoti parka teritorijā kritušie un nozāģētie bīstamie masīvkoki, tādējādi nodrošinot tiem iespēju atgriezties parka ainavā jau citā veidolā. Projekta īstenošanas rezultātā tika uzlabota parka pieejamība, sakopta vide un veicināta turpmāka tā attīstība, nodrošinot parka apmeklētājiem atpūtas vietu plašajā teritorijā. Kokneses novada dome aktīvi iesaistās vides vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, kopšanā un atjaunošanā, īpašu vērtību veltot aizsargājamām dabas teritorijām.

I.Rusiņa

Attēlu galerija