Par mums

Mēs redzam Daugavas ielejā notiekošo kopsakarībās. Mums nebija, nav un nebūs vienalga, kad ģimenēm jādodas prom no dzimtās vietas pie Daugavas nabadzības dēļ, kad daudzviet jābrauc pa izdangātu un dubļainu ceļu, kad tiek izpostīti upes krasti, kad grasās iztaisnot Daugavas lokus, kad zivis no jūras netiek nārstot tālāk par spēkstacijas dambi pie Doles salas, kad kavējas Daugavas upes baseina apsaimniekošanas plāna īstenošana. Un vēl ne reizi vien. Mēs nepadodamies, cīnāmies, atbalstām ar naudu un padomu, mudinām. Mēs priecājamies, kad mums izdodas palīdzēt attīstīt tūrismu Daugavas ielejā, kad sākumā neliels projekts izaug par skaistu skolu Jersikā, kad kurpniekiem notiek amata svētki Aizkraukle, kad izdod grāmatu par Tomes novadu, kad Skrīveru pļavās ērtāk sāk justies lielais susurs, kad Krāslavas, Daugavpils un Rīgas bērni uzvar Daugavas fotokonkursā, kad tiek labiekārtota bērnu nama "Līkumi" teritorija, kad Daugmales pilskalns var stāvēt droši, jo brūkošais upes krasts ir nostriprināts. Un daudzkārt citreiz. No "Daugavas Savienības" tas prasa pacietīgu un pastāvīgu darbu. Un mēs to darām no 1995. gada.

Darbības mērķi

  • Sociālās vides sakārtošana mazinot iedzīvotāju migrāciju un sekmējot iedzīvotāju tikumiskās apziņas, izglītības un kultūras paaugstināšanu un veselības kopšanu;
  • Vides vērtību un kultūrvēsturiskā mantojuma atjaunošana,kopšana un saglabāšana, īpašu vērtību veltot aizsargājamām dabas teritorijām;
  • Novadam raksturīgās amatniecības atjaunošana un attīstība;
  • Daugavas videi kaitīgo seku likvidēšana, tai skaitā zivju resursu atjaunošana un saglabāšana;
  • Daugavas ūdeņu piesārņojuma samazināšana;
  • Daugavas ielejas vienmērīgas attīstības veicināšana;
  • Latviskās identitātes atgūšana valstij vēsturiski un ģeogrāfiski svarīgajai teritorijai;
  • Piedalīšanās Daugavas baseina apsaimniekošanas plāna sagatavošanā un ieviešanā.

Biedrības statūti 01_04_2022

  • Ar biedrības Statūtiem Jūs varat iepazīties šeit.