Valde

Māris Ozoliņš
biedrības prezidents

Tālrunis: 29443386, 67847157, e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv

Jānis Silovs
biedrības viceprezidents

Tālrunis: 65476819, 29159340, e-pasts: janis.silovs@dnd.lv

Ivars Sekacis
valdes priekšsēdētājs

Tālrunis: 65122266, 29268057, e-pasts: arkuk@apollo.lv

Zigmārs Gailis
valdes loceklis

Tālrunis: 67216367, 26235026, e-pasts: zigmars.gailis@salaspils.lv

Raivis Ūzuls
valdes loceklis

Tālrunis: 65055441, 28332807, e-pasts: raivis.uzuls@kegums.lv

Ilona Bartkeviča
valdes locekle

Tālrunis: 65124848, 29363850, e-pasts: ilona_bar@inbox.lv

Kārlis Pabērzs
valdes loceklis

Tālrunis: 65237610, 29478621, e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

Pēteris Lazdāns
valdes loceklis

Tālrunis: 65207427, 29436394, e-pasts: peteris.lazdans@jekabpils.lv

Aldis Bogdanovičs
valdes loceklis, AS “Latvenergo” pārstāvis

Tālrunis: 65110361, 29487606, e-pasts: Aldis.Bogdanovics@latvenergo.lv

Jānis Belickis
valdes loceklis, AS “Latvijas Valsts meži” pārstāvis

Tālrunis: 65161885, 29182853, e-pasts: j.beliskis@lvm.lv

Juris Soms
valdes loceklis, Daugavpils universitātes pārstāvis

Tālrunis: 65422302, 29295432, e-pasts: juris.soms@du.lv

Evija Piņķe
valdes locekle, Rīgas domes pārstāvis

Tālrunis: 67012970, 25498051, e-pasts: evija.pinke@riga.lv

Tālivaldis Ozoliņš
valdes loceklis, SIA „ITERA Latvija” pārstāvis

Tālrunis: 29225092, e-pasts: horacijs@inbox.lv

Inta Lipšāne
valdes locekle

Tālrunis: 65622201, 26487763, e-pasts: inta.lipsane@kraslava.lv