Valde

Māris Ozoliņš
biedrības prezidents

Tālrunis: 29443386, 67847157, e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv

Jolanta Bāra
valdes viceprezidente

Tālrunis: 65422215, 26465530, e-pasts: jolanta.bara@dnd.lv

Maris Ozoliņš
valdes priekšsēdētāja p.i.

Tālrunis: , e-pasts:

Zigmārs Gailis
valdes loceklis

Tālrunis: 67216367, 26235026, e-pasts: zigmars.gailis@salaspils.lv

Anita Lietauniece
valdes locekle

Tālrunis: 65329542, 29550782, e-pasts: anita.lietauniece@livani.lv

Ilona Bartkeviča
valdes locekle

Tālrunis: 29363850, e-pasts: ilona_bar@inbox.lv

Kārlis Pabērzs
valdes loceklis

Tālrunis: 65237610, 29478621, e-pasts: karlis.paberzs@krustpils.lv

Inese Lapiņa
valdes locekle

Tālrunis: 65207412, , e-pasts: inese.lapina@jekabpils.lv

Aldis Bogdanovičs
valdes loceklis, AS “Latvenergo” pārstāvis

Tālrunis: 65110361, 29487606, e-pasts: Aldis.Bogdanovics@latvenergo.lv

Jānis Belickis
valdes loceklis, AS “Latvijas Valsts meži” pārstāvis

Tālrunis: 65161885, 29182853, e-pasts: j.beliskis@lvm.lv

Juris Soms
valdes loceklis, Daugavpils universitātes pārstāvis

Tālrunis: 65422302, 29295432, e-pasts: juris.soms@du.lv

Evija Piņķe
valdes locekle, Rīgas domes pārstāvis

Tālrunis: 67012970, 25498051, e-pasts: evija.pinke@riga.lv

Iveta Kļaviņa
valdes locekle, SIA „ITERA Latvija” pārstāvis

Tālrunis: 29213051, e-pasts: ivetak@itera.lv

Inga Pudnika
valdes locekle

Tālrunis: 65622201, , e-pasts: inga.pudnika@kraslava.lv