Valde

Māris Ozoliņš
biedrības prezidents

Tālrunis: 29443386, 67847157, e-pasts: maris.ozolins@kekava.lv

Einārs Zēbergs
valdes priekšsēdētājs

Tālrunis: 29166260, e-pasts: einars.zebergs@aizkraukle.lv

Guna Novika
valdes locekle

Tālrunis: 22403189, e-pasts: guna.novika@augsdaugavasnovads.lv

Inese Berķe
valdes locekle

Tālrunis: 26597463, e-pasts: inese.berke@inbox.lv

Inese Kupšāne
valdes locekle

Tālrunis: 28641931, e-pasts: daugavas.muzejs@inbox.lv

Aldis Bogdanovičs
valdes loceklis, AS “Latvenergo” pārstāvis

Tālrunis: 65110361, 29487606, e-pasts: Aldis.Bogdanovics@latvenergo.lv

Jānis Belickis
valdes loceklis, AS “Latvijas Valsts meži” pārstāvis

Tālrunis: 65161885, 29182853, e-pasts: j.beliskis@lvm.lv