Mērķprogrammas

Biedrība “Daugavas Savienība” darbojas kopš 1995. gada, savas darbības laikā realizējot vairāk nekā 200 mērķprogrammas. Biedrības aktivitātes vērstas uz Daugavas upes ielejā esošā reģiona attīstību.

Finansētie pasākumi

 

Plānotie pasākumi

Veidlapas

Daugavas savienības balva

Biedrības ”Daugavas Savienība” balvu piešķir amatieru mākslas, skolu, muzeju, bibliotēku, tautas namu kolektīviem vai minēto darbības nozaru izcilām personām par Daugavas ielejai raksturīgo kultūras vērtību, kultūras mantojuma, amatniecības kopšanu, saglabāšanu, atjaunošanu, popularizēšanu.

Makšķerēšanas sacensības

Sacensību mērķis ir Daugavas krastos esošo pagastu un pilsētu iedzīvotāju veselīga dzīves veida un atpūtas veicināšana, Daugavas ielejai kopīgu sporta sacensību rīkošanas tradīciju veidošana, labāko sporta makšķernieku un komandu apzināšana un noskaidrošana.

Ikgadējais kalendārs

Kalendārs tiek izplatīts Daugavas ielejas pagastos, pilsētās, novados, arī tā stāstot par biedrības darbu.