Kontakti

Mūsu adrese un rekvizīti

  • Valdes priekšsēdētāja tālruņa Nr.: 29166260; 26111876
  • Faksa Nr.:
  • Elektroniskā pasta adrese: jana1205@inbox.lv
  • Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 1, Aizkraukle, LV-5101
  • Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003234246
  • Banka: AS „SWEDBANK”, kods: HABALV22
  • Norēķinu konta Nr.: LV47 HABA 0551 0345 4028 9

Sazinieties ar mums

Mūsu atrašanās vieta kartē