Tapusi krāsojamā grāmata par Jaunjelgavu

Ideja par krāsojamo grāmatu radās Jaunjelgavas kultūras centra bijušajai vadītājai Anitai Ostrovskai kopā ar Jaunjelgavas “Kultūras veicināšanas biedrība” pārstāvjiem un māksliniekiem kādā no mākslas plenēriem, kas norisinājās Jaunjelgavā un kura ietvaros tika gleznota Jaunjelgavas arhitektūra un ainavas. Radīt grāmatu, kurā katrs pēc saviem ieskatiem var piešķirt krāsas pilsētai šķita ne tikai radoša, bet arī ilgtspējīga iecere. Tieši tāpēc Jaunjelgavas mākslas klases audzēkņi krāsojamajā grāmatā ir iedzīvinājuši un ieglabājuši nākotnei gan dažādus vēsturiski nozīmīgus arhitektūras objektus, gan mūsdienīgas celtnes. “Jaunjelgava ir viena no vecākajām pilsētām Latvijā. Pilsētas tiesības tai ir piešķirtas 1647.gadā. Pilsētas centrs ir 17. - 19. gs. valsts nozīmes pilsētbūvniecības piemineklis. Jelgavas un Rātūža ielu apkaimē saglabājies kādreizējais ielu plānojums, kas veido noslēgtus apbūves kvartālus. Jaunjelgavā ir luterāņu, katoļu, pareizticīgo un baptistu baznīcas. Viens no izcilākajiem arhitektūras pieminekļiem ir 1912. g. jūgendstila formās būvētais pilsētas rātsnams jeb domes nams. Pilsētā vienmēr ir bijušas skolas un iespēja mācīties, kā arī radoši izpausties. Krāsojamā grāmata “Krāsainā Jaunjelgava” ir Jaunjelgavas mākslas klases visu audzēkņu darbs kopā ar pedagogiem Vairu Lejnieci un Rasmu Rinkēviču, staigājot, fotografējot un grafiski atainojot raksturīgākās un mākslinieciski interesantākās Jaunjelgavas pilsētas vietas. Grāmata var noderēt kā ceļvedis, ja vēlaties izpētīt gleznieciski interesanto Jaunjelgavu. Un pavisam droši – mūsu pilsētā ir ko redzēt un iekrāsot!”- stāsta Vaira Lejniece. Šī projekta ietvaros tika veicināta bērnu un jauniešu iesaiste radošās aktivitātēs un lietderīga brīvā laika pavadīšana. Stiprināta piederības sajūta Jaunjelgavas pilsētai un popularizēts kultūras mantojums, proti, Jaunjelgavas pilsētas vēsture. Krāsojāmā grāmata tapusi ar Jaunjelgavas kultūras centrs un biedrības "Daugavas savienība" finansiālu atbalstu projekta "No Frīdrihštates līdz Jaunjelgavai- mūsu vēsture Daugavas krastos” ietvaros. Grāmatas tiks piešķirtas Jaunjelgavas vidusskolai, Tūrisma un informācijas centram, Aizkraukles novada kultūras pārvaldei, kā arī citiem sadarbības partneriem, tādejādi pilnveidojot un veicinot sadarbību starp kultūras un izglītības iestādēm un nevalstisko sektoru.

Sandra Smona
Jaunjelgavas kultūras centra direktore