Realizēts projekts „Labiekārtota atpūtas un ugunskura vieta”

Projekta ietvaros Andreja Pumpura Lielvārdes muzeja pagalmā ir nobruģēts ugunskura vietas laukums un izvietoti ap ugunskura laukumu trīs koka soli sēdēšanai, radot vismaz trīsdesmit sēdvietas. Tādējādi ir izveidota labiekārtota, droša atpūtas un ugunskura vieta, kas rada arī sakoptāku Daugavas krasta iespaidu. Turpinot Lielvārdes parka labiekārtošanu, ir panākts patīkams un konkrētajai vietai atbilstošs apkārtējās vides vizuālais izskats. Tā kā liela daļa muzeja rīkoto pasākumu notiek muzeja pagalmā ap Daugavas krastā iekārtoto ugunskura vietu, tad īstenotais projekts palīdzēs piesaistīt lielāku apmeklētāju skaitu muzeja rīkotajiem brīvdabas pasākumiem un palielināt apmeklētāju apmierinātības pakāpi.

Attēlu galerija