Radošo darbu konkursa “Mana Daugava” rezultāti

Rīkojot radošo darbu konkursu jauniešiem “Mana Daugava“ 2022.gadā tika aicināti piedalīties ikviens Daugavas krastos esoša novada vai pilsētas skolēns, kurš mācās Latvijas Republikas pamata vai vidējās izglītības iestādes 7.-12. klasē, kā arī jebkurš attiecīgo klašu amplitūdai atbilstošs speciālās izglītības iestādes vai arodskolas pārstāvis. Konkursa mērķis: . Ar konkursa palīdzību attīstīt Daugavas tuvumā dzīvojošo jauniešu izpratni par Daugavas nozīmi Latvijas vides un kultūras vērtību aizsardzībā, kā arī veicināt atbildības izjūtu attiecībā pret vidi un atbildīgu dzīvesveidu, kas balstīts esošo vērtību saglabāšanā un kopšanā. 1.vietu ieguva Martins Vilnis no Jaunjelgavas vidusskolas ar darbu „Iepazīsti Jaunjelgavu, ejot gar Daugavu!”; 2.vietu - Gundega Beķere no A.Upīša Skrīveru vidusskola ar darbu “Sēlpils pilskalns”; 3.vietu – Kristers Škapars no A.Upīša Skrīveru vidusskolas ar darbu „ Aizkraukles pilskalns” Konkurss tika rīkots biedrības “Aizkraukles rajona partnerība”, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbības īstenošana ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, atbilstoši biedrības “Aizkraukles rajona partnerība” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai 2015. -2020.gadam, atbalstītā projekta “Radošo darbu konkurss “Mana Daugava”” ietvaros. Projekta numurs 16-04-AL08-A019.2201-000003

projekta-logo.jpg