Labiekārtota pludmale Daugavmalā Ikšķiles novadā

Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti 2 soliņi un 5 atkritumu tvertnes pludmalē pie Daugavas, Ikšķiles novadā. 3 no uzstādītajām atkritumu tvertnēm tika uzstādītas pie jau iepriekš esošajiem soliņiem. Aprīkojuma piegādi veica SIA „SIGE Saldo”. Aprīkojuma kopējās izmaksas – 1524,6 Ls, tai skaitā biedrības „Daugavas Savienība” finansējums 515 Ls apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1009,6 Ls. Projekta rezultātā ir radīta iespēja pavadīt brīvo laiku pludmalē, Daugavmalā sakoptā un vizuāli pievilcīgā vidē. Projekta mērķauditorija ir Ikšķiles novada iedzīvotāji, it īpaši no tuvākajām mājām Ikšķiles pilsētā un Daugavmalā, kā arī iebraucēji no citiem novadiem, piemēram, ģimenes ar bērniem, pensionāri, velosipēdisti, velotūristi, sv. Meinarda salas apmeklētāji, kas izmanto uzstādītos soliņus. Atkritumu tvertņu uzstādīšana ļauj saudzēt vidi, nepiesārņojot pludmali.

Ikšķiles novada pašvaldība

Attēlu galerija